• Имейл: sales@rumotek.com
 • производство

  Производство на постоянни магнити

  Много технологични постижения станаха възможни едва след разработването на изключително мощни постоянни магнити в различни форми и размери. Днес магнитните материали имат много различни магнитни и механични свойства и по този начин четирите семейства постоянни магнити могат да се използват в много широк спектър от приложения.

  RUMOTEK Magnet разполага с голям запас от постоянни магнити в много форми и размери, които варират в зависимост от приложението на клиента, а също така предлага и персонализирани магнити. Благодарение на нашия опит в областта на магнитните материали и постоянните магнити, ние разработихме широка гама от магнитни системи за индустриални приложения.

  Какво е определението за магнит?
  Магнитът е обект, който може да създаде магнитно поле. Всички магнити трябва да имат поне един северен полюс и един южен полюс.

  Какво е магнитно поле?
  Магнитно поле е област от пространството, където има откриваема магнитна сила. Магнитната сила има измерима сила и посока.

  Какво е магнетизъм?
  Магнетизмът се отнася до силата на привличане или отблъскване, която съществува между вещества, направени от специфични материали като желязо, никел, кобалт и стомана. Тази сила съществува поради движението на електрическите заряди в атомната структура на тези материали.

  Какво е "постоянен" магнит? По какво се различава това от "електромагнит"?
  Постоянният магнит продължава да излъчва магнитна сила дори без източник на енергия, докато електромагнитът изисква мощност, за да генерира магнитно поле.

  Каква е разликата между изотропния и анизотропния магнит?
  Изотропният магнит не е ориентиран по време на производствения процес и следователно може да бъде намагнитен във всяка посока, след като е направен. За разлика от това, анизотропният магнит е изложен на силно магнитно поле по време на производствения процес, за да ориентира частиците в определена посока. В резултат на това анизотропните магнити могат да се магнетизират само в една посока; въпреки това те обикновено имат по-силни магнитни свойства.

  Какво определя полярността на магнита?
  Ако му бъде позволено да се движи свободно, магнит ще се подравнява с полярността север-юг на земята. Полюсът, който търси юг, се нарича "южен полюс", а полюсът, който сочи на север, се нарича "северният полюс".

  Как се измерва силата на магнита?
  Магнитната сила се измерва по няколко различни начина. Ето няколко примера:
       1) Измервател на Гаус се използва за измерване на силата на полето, което магнитът излъчва в единици, наречени "гаус".
       2) Тестери за изтегляне могат да се използват за измерване на теглото, което магнитът може да побере в лири или килограми.
       3) Пермеаметрите се използват за идентифициране на точните магнитни характеристики на конкретен материал.

  Работилница

  11
  22
  33